Bản quyền và Hình ảnh

Kientrucphuongdong.net nắm giữ toàn bộ bản quyền nội dung được đăng tải trên website.

Một số nội dung liên quan đến số liệu cũng như hình ảnh được chúng tôi sưu tầm trên internet và sử dụng. Các nội dung được sử dụng đều sẽ được ghi nguồn đầy đủ.

Nếu có bất kỳ khiếu nại hay thắc mắc về vấn đề bản quyền vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected], chúng tôi sẽ phản hồi cũng như gỡ bỏ nội dung vi phạm (nếu nhận được yêu cầu gỡ bỏ từ chủ sở hữu) trong thời gian sớm nhất.